Waxcoat tips


Waxcoat
Vaak bevreemdt het klanten dat hun waxcoat (jack met gewaxte katoen) niet gewassen of gereinigd kan worden. Daarom dient u bij aankoop te bedenken dat dit artikel tijdens de levensduur hoogstens wat kan worden afgedept. Een mogelijk alternatief voor de waxcoat vormen jacks met een polyurethaan- of polyesterlaag. Deze vertonen vaak een verbluffende overeenkomst en kunnen doorgaans nat gereinigd worden.

Oudere gordijnen
Vooral door de inwerking van vele jaren zonlicht kunnen oudere gordijnen schade oplopen, die meestal bij de reiniging pas goed aan het licht komt. Uiteraard doen wij ons uiterste best om het risico van schade tijdig te onderkennen, maar kunnen daarvoor helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Tip: Slijtageplekken worden vaak vooral na reiniging zichtbaar, omdat dan los vezelmateriaal uitgespoeld wordt.